INFORMÁCIE - Veterinár Varín

Go to content

Main menu

INFORMÁCIE

ODČERVOVANIE


0dčervovať je dôležité už šteniatka a mačiatka od veku dvoch týždňov v 14 dňových intervaloch do veku 12 týždňov a potom každý štvrťrok.

Pre šteniatka a mačiatka sú dostupné odčervovacie sirupy a pasty, pre väčšie psy mačky tablety.
Prípravky na odčervenie je potrebne dávkovať presne podľa hmotnosti zvieraťa.


Je dôležité aby bol pes odčerveny 10 dní pred vakcináciou!

VAKCINAČNÁ SCHÉMA

Podľa zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov § 17
"Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých
mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu
a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny,
udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho
fyziologických a biologických potrieb.”


Vnímavé mäsožravé zvieratá podľa tohto zákona sú psi, mačky, fretky.


6. týždeň

D P

8. až 10. týždeň

D H P PI + L

12. až 15. týždeň

D H P PI + L + R
B, M

každoročná revakcinácia

D H P PI + L + R*
B, M

VAKCÍNY PRE PSY
B- borelióza
D- psinka
H- hepatitída
L- leptospiróza
M- mykózy
P- parvoviróza
PI- parainfluenza
R- besnota
* revakcinácia podľa schémy výrobcu konkretnej vakcíny


8. týždeň

R C P Ch FeLV

11. až 12. týždeň

R C P Ch Ra FeLV

16. týždeň

FIP

každoročná revakcinácia

R C Ch Ra* FeLV FIP

VAKCÍNY PRE MAČKY
C- caliciviróza
Ch- chlamýdia
FeLV- leukémia
FIP- infekčná peritonitída
P- panleukopénia
R- rinotracheitída
Ra- besnotaBack to content | Back to main menu